Pályázatok, pályázatírás kategória bejegyzései

Pályázatok, pályázatírás

Elsősorban mezőgazdasági vonatkozású pályázatok írásával foglalkozom.

Röviden a szolgáltatás tartalmáról:

 • díjmentes személyes konzultáció, szakmai tanácsadás, előminősítés
 • pályázati dokumentáció elkészítése, összeállítása (üzleti terv, pénzügyi terv, csatolandó mellékletek stb.), benyújtása
 • az elnyert támogatási összeg lehívása
 • projektmenedzsment – a kifizetés igénylésétől a fenntartási/működtetési időszak végéig folyamatos szakmai segítségnyújtás, jelentések, beszámolók elkészítése stb.

A pályázat elkészítése mellett tanácsadással is szolgálok: mezőgazdasági támogatások igénybevétele, könyvelés, adózás, jogi háttér.

Bővebb információkért keressen bizalommal elérhetőségeim valamelyikén.

Hozzászólás

Több ponton módosult a FIG pályázati felhívása

A felhívás módosítása több pontot érint, melyek közül kiemelnék egyet-kettőt:

 • 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet: Több helyen az üzemméret igazolásához kapcsolódó pontosítás, kiegészítés, különösen a támogatási kérelem benyújtásának vonatkozásában a következők szerint:
 •  

  törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (növénytermesztés esetén) igazolása kormányhivatali igazolással,

 •  

  törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (állattartás esetén) napi állatlétszám igazolása,

 •  

  rögzítésre került, hogy az éves átlagos állatlétszám alapján igazolható az állattartáshoz kapcsolódó üzemméret

 • 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája):
 • Természetes személy esetében az egyéni vállalkozói tevékenységről a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiállított igazolást, amely tartalmazza az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat.

A módosítás részletei megtalálhatók a pályázat.gov.hu-n

Megjelent a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel pályázati kiírása

A kedvező feltételrendszerű kölcsönt természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek is igényelhetik.

Részletek a palyazat.gov.hu-n

A Közép-Magyarországi régióra a VEKOP-5.2.1-17 azonosítójú kiírás vonatkozik:

VEKOP-5.2.1-17

Módosult a VP4-4.4.2.1-1-16 kódszámú, vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása c. felhívás

A módosítás az alábbiakat érinti:

 • 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége fejezetben az elérhetőség került pontosításra
 • 3.1.1. Az önállóan támogatható tevékenységek fejezetből az alábbi szövegrész átkerült a Választható önállóan támogatható tevékenységek fejezetbe:

a.) Területi víz visszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken

 • vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas terület felé
 • vízvisszatartást szolgáló műtárgy
 • vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása
 • kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása

b.) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése: terasz, sánc, padka, bakhát, rőzsefonat, talajfogó gát, gyepes gyűjtőárok, vízmosások feltöltése.

 

 • 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 • 3.1.2. pontban felsorolt tevékenységek közül az alábbiak kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a 6. sz. melléklet 3.4. pontjában foglalt tevékenységek: tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
 • a 3.1.2.1. választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a 6. sz. melléklet 1., 2.1., 3. és 4. pontjában szereplő tevékenységek
 • a 3.4.1.1. IV. – a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Részletek a palyazat.gov.hu-n

KATA – Nem minősül bevételnek a támogatás

A 2012. évi CXLVII. törvény 2. §. 12. f) pontja értelmében nem minősül bevételnek a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.

Lényeges, hogy a törvény rendelkezése a 2014. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazható, így az visszamenőlegesen módosítható!

 A törvény teljes szövegezése a netjogtáron megtalálható

Társadalmi egyeztetésen a Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja c. felhívás tervezete

A MAHOP-1.2-2017 kódszámú felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése megkezdődött. A felhíváshoz kapcsolódó javaslatokat 2017. február 24-ig lehet megtenni a véleményezéshez kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás társadalmi egyeztetése – részletek itt

Módosult “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” c. felhívás

A VP5-8.4.1.-16. kódszámú felhívásban a módosítás a 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet 4. a) pontját érinti.

A részletek és a pályázati dokumentáció itt megtalálható

 

Tanyafejlesztési pályázat 2017

A tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései c. pályázati kiírásra kérelmet nyújthat be az a 18. életévét betöltött magánszemély (1. célterület), aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán él
 • a tanya a saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 6,2 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
– kútfúrás;
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását
– háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 31. – 2017. április 1. között van lehetőség.

A teljes pályázati kiírás az alábbi oldalon tekinthető meg:

Tanyafejlesztési program 2017