Szitakötők (Odonata)

Ezeket az ősi rovarokat több, mint 5500 fajba és 30 családba sorolják. Nagy termetű (2-15 cm), karcsú testű ragadozó légivadászok.

Ragadozó szájszervük egy jellegzetes fogókészülékkel egészült ki, mely hirtelen előrenyújtható, emiatt igen alkalmas az áldozatok megragadására. Fejük jellemzően nagy, a nagy összetett szemek mellett fejükön pontszemek is találhatók, ezek biztosítják, hogy gyors repülés közben is megtalálják zsákmányukat. Ritka szárnycsapásaikkal (20/sec) előre és hátrafelé is képesek repülni, valamint egy helyben lebegni. Egyes fajokra különösen jellemző, hogy a levegőben ejtik el zsákmányukat, ott párzanak és a repülésükkel jelzik territóriumaik határait.

Mezőgazdasági szempontból kettős szerepük van: lárvakorban kártevőként jelentkeznek halgazdaságokban, a kifejlett állatok viszont számos károsító rovart fognak meg.

 

(felhasznált irodalom: Bakonyi Gábor: Állattan, George C. McGavin: Rovarok)

Hozzászólás