Címke: fiatal gazda

Röviden a 2015-ös FIG pályázatról

A közismert nevén fiatal gazda (FIG) pályázat igen népszerűvé vált az utóbbi években, ami érthető is, hiszen egy átalány elszámolású, vissza nem térítendő, előfinanszírozott pályázatról van szó. Az elnyerhető támogatás mértéke 20-, 30- vagy 40.000 euronak megfelelő forintösszeg, a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemméret (EUME) nagyságától függően.

A pályáztatás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának ill.  életképes gazdálkodóvá válásának elősegítése, mellyel javítható a vidéki, tanyás térségek népességmegtartó képessége, a mezőgazdasági munkaerő konstruktúrája. Hazánkban igen súlyos probléma a gazdatársadalom elöregedése, melynek orvoslása kizárólag a megfelelő utánpótlás biztosításával valósítható meg.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V. 7.) sz. közleménye adott tájékoztatást a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás feltételeiről.

2015-ben támogatásra jogosult volt az az ügyfél, aki:

  • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,

  • a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezett az adott mellékletekben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

  • benyújtotta a gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet az SFH betétlappal, valamint a hozzá tartozó pénzügyi tervet,

  • vállalta, hogy első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

A pályázati kiírás részletes feltételeit a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet tartalmazza.

Fiatal gazda pályázat 2017

2017-ben megújult feltételek mellett lehet nyújthatnak be támogatási kérelmet a vállalkozó szellemű fiatal mezőgazdászok.

A mezőgazdasági vállalkozás beindításához 40.000 euró, szabad felhasználású, vissza nem térítendő, átalány elszámolású támogatást igényelhetnek a pályázók.

A támogatás 75 %-ban előfinanszírozott, a fennmaradó 25 %-ot 2020-tól lehet igényelni.

Feltételek röviden:

A pályázó:

  • legalább 6000, legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik, azaz a pályázó bejegyzett használatában levő földterület ill. állatállomány mértéke a jelzett értékek között van

  • (államilag elismert) mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik

  • 18-40 év közötti életkor.

 A pályázatok benyújtási ideje: 2017. 03. 01. – 2017. 03. 31.

Lényeges, hogy míg a korábbi években a támogatás a gazdaságok alapítását segítette, 0-ról induló fiatalok nyerhettek támogatást, addig 2017-ben pályázati feltétel, hogy az ügyfél rendelkezzen bizonyos mértékű üzemmérettel (termőföld használata, állatállomány, kertészeti tevékenység).A teljes pályázati kiírás az alábbi oldalon tekinthető meg:

Fiatal gazda pályázat 2017