Címke: vidékfejlesztési program

Több ponton módosult a FIG pályázati felhívása

A felhívás módosítása több pontot érint, melyek közül kiemelnék egyet-kettőt:

 • 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet: Több helyen az üzemméret igazolásához kapcsolódó pontosítás, kiegészítés, különösen a támogatási kérelem benyújtásának vonatkozásában a következők szerint:
 •  

  törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (növénytermesztés esetén) igazolása kormányhivatali igazolással,

 •  

  törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (állattartás esetén) napi állatlétszám igazolása,

 •  

  rögzítésre került, hogy az éves átlagos állatlétszám alapján igazolható az állattartáshoz kapcsolódó üzemméret

 • 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája):
 • Természetes személy esetében az egyéni vállalkozói tevékenységről a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiállított igazolást, amely tartalmazza az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat.

A módosítás részletei megtalálhatók a pályázat.gov.hu-n

Módosult a VP4-4.4.2.1-1-16 kódszámú, vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása c. felhívás

A módosítás az alábbiakat érinti:

 • 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége fejezetben az elérhetőség került pontosításra
 • 3.1.1. Az önállóan támogatható tevékenységek fejezetből az alábbi szövegrész átkerült a Választható önállóan támogatható tevékenységek fejezetbe:

a.) Területi víz visszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken

 • vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas terület felé
 • vízvisszatartást szolgáló műtárgy
 • vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása
 • kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása

b.) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése: terasz, sánc, padka, bakhát, rőzsefonat, talajfogó gát, gyepes gyűjtőárok, vízmosások feltöltése.

 

 • 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 • 3.1.2. pontban felsorolt tevékenységek közül az alábbiak kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a 6. sz. melléklet 3.4. pontjában foglalt tevékenységek: tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
 • a 3.1.2.1. választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a 6. sz. melléklet 1., 2.1., 3. és 4. pontjában szereplő tevékenységek
 • a 3.4.1.1. IV. – a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Részletek a palyazat.gov.hu-n

KATA – Nem minősül bevételnek a támogatás

A 2012. évi CXLVII. törvény 2. §. 12. f) pontja értelmében nem minősül bevételnek a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.

Lényeges, hogy a törvény rendelkezése a 2014. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazható, így az visszamenőlegesen módosítható!

 A törvény teljes szövegezése a netjogtáron megtalálható

Módosult “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” c. felhívás

A VP5-8.4.1.-16. kódszámú felhívásban a módosítás a 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet 4. a) pontját érinti.

A részletek és a pályázati dokumentáció itt megtalálható

 

Tanyafejlesztési pályázat 2017

A tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései c. pályázati kiírásra kérelmet nyújthat be az a 18. életévét betöltött magánszemély (1. célterület), aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán él
 • a tanya a saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 6,2 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
– kútfúrás;
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását
– háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 31. – 2017. április 1. között van lehetőség.

A teljes pályázati kiírás az alábbi oldalon tekinthető meg:

Tanyafejlesztési program 2017

Röviden a 2015-ös FIG pályázatról

A közismert nevén fiatal gazda (FIG) pályázat igen népszerűvé vált az utóbbi években, ami érthető is, hiszen egy átalány elszámolású, vissza nem térítendő, előfinanszírozott pályázatról van szó. Az elnyerhető támogatás mértéke 20-, 30- vagy 40.000 euronak megfelelő forintösszeg, a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemméret (EUME) nagyságától függően.

A pályáztatás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának ill.  életképes gazdálkodóvá válásának elősegítése, mellyel javítható a vidéki, tanyás térségek népességmegtartó képessége, a mezőgazdasági munkaerő konstruktúrája. Hazánkban igen súlyos probléma a gazdatársadalom elöregedése, melynek orvoslása kizárólag a megfelelő utánpótlás biztosításával valósítható meg.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V. 7.) sz. közleménye adott tájékoztatást a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás feltételeiről.

2015-ben támogatásra jogosult volt az az ügyfél, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,

 • a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezett az adott mellékletekben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

 • benyújtotta a gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet az SFH betétlappal, valamint a hozzá tartozó pénzügyi tervet,

 • vállalta, hogy első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

A pályázati kiírás részletes feltételeit a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet tartalmazza.

Fiatal gazda pályázat 2017

2017-ben megújult feltételek mellett lehet nyújthatnak be támogatási kérelmet a vállalkozó szellemű fiatal mezőgazdászok.

A mezőgazdasági vállalkozás beindításához 40.000 euró, szabad felhasználású, vissza nem térítendő, átalány elszámolású támogatást igényelhetnek a pályázók.

A támogatás 75 %-ban előfinanszírozott, a fennmaradó 25 %-ot 2020-tól lehet igényelni.

Feltételek röviden:

A pályázó:

 • legalább 6000, legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik, azaz a pályázó bejegyzett használatában levő földterület ill. állatállomány mértéke a jelzett értékek között van

 • (államilag elismert) mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik

 • 18-40 év közötti életkor.

 A pályázatok benyújtási ideje: 2017. 03. 01. – 2017. 03. 31.

Lényeges, hogy míg a korábbi években a támogatás a gazdaságok alapítását segítette, 0-ról induló fiatalok nyerhettek támogatást, addig 2017-ben pályázati feltétel, hogy az ügyfél rendelkezzen bizonyos mértékű üzemmérettel (termőföld használata, állatállomány, kertészeti tevékenység).A teljes pályázati kiírás az alábbi oldalon tekinthető meg:

Fiatal gazda pályázat 2017